REKOM mreža pomirenja

t_Vladimir-Vodinelic-daje-potpis-za-REKOM.jpg

19.05.2011.

”Zašto REKOM” na Pravnom fakultetu ”Union”

t_REKOM-znak-mali

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ u sredu 18. Maja održana je tribina Zašto REKOM.Na tribini su govorili dekan fakulteta Vladimir Vodinelić, profesorka međunarodnog krivičnog prava Violeta Beširević i direktorka Inicijative mladih za ljudska prava Maja Mićić. Tribini je prisustvovali 50-tak studenata.

Profesor Vodinelić je govorio o politici nesavladavanja prošlosti koja u sadašnjosti može proizvesti loše posledice i označio je Inicijativu za REKOM kao inicijativu za kulturu sećanja, umesto kulture zaborava koja vlada na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Posebno je naglasio da REKOM nema svrhu kažnjavanja počinilaca već svhru identifikovanja žrtava jer je to njihovo ljudsko dostojanstvo.

Profesorka Beširević je rekla da uspostavljanjem mehanizama poput REKOM izbegavamo kolektivnu odgovornost i da je REKOM komplementaran radu sudova. Navodeći da se slične komisije u svetu nazivaju komisijama za istinu i pomirenje istakla je da se nada da će i REKOM doprineti pomirenju.

Profesorka Vesna Rakić Vodinelić je dodala da mladi ljudi u bivšoj Jugoslaviji imaju istorijsku šansu da isprave ono što njena generacije nije sprečila.

Nakon tibine, svoje potpise podrške osnivanju REKOM-a dali su profesori Vladimr Vodinelić i Vesna Rakić Vodinelić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.