REKOM mreža pomirenja

Brana Petkovci gde su izvršena streljanja 15.07.1995. (ICTY)
Brana_Petkovci_ICTY

10.04.2018.

Zaštićeni svedok O

Drinski korpus, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, KOMRA, Krstić (IT-98-33), Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Radislav Krstić, RECOM, Victims’ Voice, Voice of Victims; REKOM, Vojska Republike Srpske, Zaštićeni svedok O

Zaštićeni svedok O je kao dečak preživeo streljanje na brani Petkovci, gde je 14. i 15. jula 1995. godine ubijeno oko 1.000 bosanskih Muslimana.

General Vojske Republike Srpske Radislav Krstić je osuđen na 46 godina zatvora.

Predmet: Krstić (IT-98-33) „Srebrenica – Drinski korpus“

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Andrew Cayley

Sudija: Almiro Rodrigues, predsedavajući

Datum svedočenja: 13.04.2000. godine

 

Izvod iz video snimka svedočenja

Svedok O je opisao kako je s drugim zarobljenicima bio u punom kamionu.

„Ja sam iza sebe prepoznao svog nastavnika. Ne znam stvarno kako sam ga prepoznao, bio je mrak. Samo sam pitao: ‘Jeste li Vi, nastavniče?’ rekao je da jeste i pitao je i on mene ko sam ja. Nisam mu odgovorio.“

Svedok je dalje opisao da su vojnici izvodili po pet zarobljenika i streljali ih. Kada su zarobljenici u jednom trenutku odbili da izađu, čuo je da jedan od njih govori vojniku: „Ja sam tebe i tvoju majku Stanu čuvao, a ti ubijaš sada ovako nevine ljude.“

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.