REKOM mreža pomirenja

Fatmir Limaj na suđenju u Hagu 2004. (ICTY TV)
Fatmir-Limaj_ICTY_20041213

02.07.2018.

Zaštićeni svedok L-12

Fatmir Limaj, Glas žrtava, Haradin Bala, ICTY, Isak Musliu, KOMRA, Limaj i drugi (IT-03-66), Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, OVK, Ratni zločini, RECOM, REKOM, UÇK, Victims’ Voice, Voice of Victims, Zaštićeni svedok L-12

Zaštićeni svedok L-12 je kosovski Albanac koga su tokom leta 1998. godine u zatočeništvu na farmi u Lapušniku držali pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK – UÇK).

Optuženi Fatmir Limaj i Isak Musliu su 27. septembra 2007. godine pravosnažno oslobođeni krivične odgovornosti, dok je Žalbeno veće MKTJ osudilo Haradina Bala, stražara u zatvoru OVK-a u Lapušniku /Llapushnik, za zločine počinjene nad srpskim civilima i civilima kosovskim Albancima, na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Predmet: Limaj i drugi (IT-03-66)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Alex Whiting

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 13.12.2004. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Zaštićeni svedok L12 je kosovski Albanac koji je u logoru Lapušnik/Llapushnik bio zatočen u štali približno od kraja juna 1998. do 25. ili 26. jula 1998.  Posvedočio je da ga je po dolasku u logor, jedan vojnik OVK, koga su drugi oslovljavali sa Šalja/Shala, odveo u štalu i vezao lancem za zid kao životinja.Tukao ga je po rebrima, šakama, nogama i glavi, sve dok nije izgubio svest. Drugi put, dok su ga tukli, ispitivali gde se nalazi izvesna osoba i da su prestali da ga tuku kada je odgovorio: “Ubili su ga Srbi”. Objasnio je da mu je telo i danas puno ožiljaka od batina koje je dobio u logoru Lapušnik/Llapushnik, kao i da nije radno sposoban zbog bola koji i dalje trpi.

Sud je ustanovio de je u periodu od maja do kraja jula 1998. godine, OVK otela oko 30 civila srpske i albanske nacionalnosti i da ih je držala u podrumu i štali na poljoprivrednom dobru u selu Lapušnik/Llapushnik. Stražari su sa oko 20 zatočenika napustili logor 26. jula 1999. godina, jer su se srpske snage približavale selu. Zatočenici su odvedeni na planinu Beriša/Berishë, pola je oslobođeno. U avgustu 2001. pronađena su i ekshumirana osam tela, a u aprilu 2002. godine još jedno telo zatočenika u logoru Lapušnik/Llapushnik.

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

Obrada: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.