REKOM mreža pomirenja

Mapa (ICTY, 17.07.2002.)
Mapa_PW-K-32_ICTY_20020717

11.10.2017.

Zaštićeni svedok K-32

Dirk Ryneveld, Glas žrtava, Haški Tribunal, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovo 1999, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policija Srbije, Ratni zločini, RECOM, REKOM, REKOM Mreža pomirenja, Richard May, Slobodan Milošević, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zaštićeni svedok K-32, Zëri i viktimave

Zaštićeni svedok K-32 je tokom marta 1999. video ubistvo više kosovskih Albanaca i učestvovao u prenosu i pokopavanju tela na granici s Albanijom.

Slučaj Tužilac protiv Slobodana Miloševića je prekinut po smrti optuženog 11.03.2006. godine, bez mogućnosti donošenja presude kojom bi se utvrdila krivična odgovornost.

 

Predmet: Milošević (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Dirk Ryneveld

Sudija: Richard May, predsedavajući

Datum svedočenja: 17.07.2002. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Zaštićeni svedok K-32 je Musli­man iz Crne Gore. U martu 1998. godine započeo je služenje vojnog roka u Pri­zrenu, kao pripadnik 549. Motorizovane brigade (549. mtbr), kojom je komandovao pukovnik Božidar Delić. Njegova Bor­be­na gru­pa bila je raspoređena u selu Damja­ne, koje je prethodno „očišćeno“ od civilnog stanovništva.

Svedočio je da je komandant Božidar Delić naredio da se iz tenka ispale dve granate na jednu kuću u selu Meće/Meqe. Civili su tada počeli da beže iz kućâ prema obližnjoj šumi.

Kada su ušli u selo Rakovina/Rakovinë, svedok je čuo Božidara Delića kako je izjavio: „Kada uđemo u selo da se potrudimo da nikoga živog ne ostavimo.“ Jedan policajac je pucao u Albanca koji je vikao „predajem se“, a onda je policajac tom Albancu nožem odsekao uši, a jedna vojnik ga je ubio metkom iz puške. „Vidio sam mnogo mrtvih tijela u selu,“ rekao je svedok navodeći da je bilo oko 30 mrtvih „navodno terorista“. Policajci su sledećeg dana pokupili tela ubijenih.

Svedok K-32 je opisao i „čišćenje“ sela Trnje/Tërrnje. Ujutro oko 08:00 časova 25.03.1999. godine, bataljon u kojem je bio svedok je dobio naređenje „da [selo] očistimo od civila, koje je izdao pukovnik [Božidar] Delić“. Svedok navodi da su vojnici pucali na civile koji su bežali iz svojih kućâ. U selu je ubijen veći broj ljudi, među kojima je bila i jedna beba.

Svedok je 30.03.1999. godine se, po naređenju, civilnim kamionom u selo vratio iz Prizrena s vrećama za tela. Vojnici su iz sela i okolnih livada su pokupili tela, odvezli ih do granice s Albanijom i pokopali na jednom brdu.

Svedok K-32 je tražio da ranije napusti teritoriju Kosova, da ne bi učestvovao u pljački imovine za koju kaže da su oficiri prisvajali i odnosili u svoje kuće.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, april 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.