REKOM mreža pomirenja

25.10.2017.

Zaštićeni svedok 19

ICTY, Ramuš Haradinaj

Izvod  iz video zapisa svedočenja zaštićenog svedoka 19

Predmet: Haradinaj (IT-04-84-T)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Gramsci Di Fazio

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja:  14, 15,16,19. i 20. 03. 2007.

Zaštićeni svedok 19, kosovski Albanac imao je 13 godina u martu 1998. kada su pripadnici OVK pucali na srpskog policajca Slobodana Praščevića, prijatelja njegovog pokojnog oca, dok je razgovarao sa njegovom majkom na seoskom putu. Policajac je od zadobijenih povreda preminuo a svedokova majka je ranjena. Svedok svedoči o nestanku najstarije sestre, koju je  Idriz Balaj zvani Toger prinudno regrutovao u jedinicu OVK sa sedištem u Rzniću/Rzniq, i o ubistvu druge sestre, nakon što ju je Toger, jedne noći, sa lisicama na rukama,  odveo iz porodične kuće.

Produkcija: Koalicija za REKOM, maj 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.