REKOM mreža pomirenja

Šukri Gerdžaliu / Shukri Gerxhaliu svedoči u Hagu (ICTY TV, 02.04.2009.)
Shukri-Gerxhaliu_ICTY_20090402

04.10.2017.

Šukri Gerdžaliu

Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Kevin Parker, KOMRA, Kosovo 1999, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Priya Gopalan, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Shukri Gerxhaliu, Šukri Gerdžaliu, Victims’ Voice, Vlastimir Đorđević, Vllastimir Gjorjeviq, Voice of Victims, Zëri i viktimave, Đorđević (IT-05-87/1)

Šukri Gerdžaliu je kosovski Albanac koji je svedočio o ubistvu ljudi 02.05.1999. godine u konvoju izbeglica na putu ka Vučitrnu/Vushtrri.

Vlastimir Đorđević je za ratne i zločine protiv čovečnosti dobio kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 

Predmet: Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Priya Gopalan

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 02.04.02.2009. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Šukri Gerdžaliu (Shukri Gerxhaliu) je kosovski Albanac iz Donjeg Studimlja/Studime e Poshtme, rođen 1953. godine, po zanimanju lekar.

Na suđenju je svedočio o ubistvu ljudi u konvoju izbeglica na putu za Vučitrn/Vushtrri, koje se dogodilo 02.05.1999. godine. Srpske snage su tada granatirale okolna sela (u toku je bio rat na Kosovu).

Svedok je naveo da su vojnici prišli s leđa i da su od ljudi u koloni tražili novac, nemačke marke. Brat Šukrijeve supruge, Halil Bašolji (Halil Basholli) je vozio traktor. Naterali su ga da siđe s traktora i tražili mu novac. „Tada mu je nestalo novca. Brutalno je pretučen.“

Svedok je rekao da je njegov brat Haki Gerdžaliu (Haki Gerxhaliu), koji je bio u drugoj traktorskoj prikolici, bio među ubijenima u trenutku kada se „čula pucnjava sa svih strana“.

Svedok i Halil Bašolji su pokušavali da se sakriju u žbunju pored obližnjeg potoka. Opisao je i da je video kako su vojnici ubili stariji bračni par i njihovog sina zajedno s još dve osobe.

Kada su Halil Bašolji i on stigli u Gornje Sudimlje/Studime e Epërme, selo je bilo u plamenu. Sledećeg dana su, dok su se vraćali istim putem, videli veliki broj tela ubijenih.

Po optužnici protiv policijskog generala Vlastimira Đorđevića, u masakru nadomak Studimlja 02.05.1999. ubijeno je približno 105 kosovskih Albanaca.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, april 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.