REKOM mreža pomirenja

jama Paklenik

15.06.2021.

Streljanje kod jame Paklenik, 15.6.1992. godine

Osvetnici, Paklenik, Višegrad

Jama Paklenik – utvrđene činjenice 

 

Lokacija: 

Višegrad

Datum: 

15.6.1992. godine 

 

Počinioci: 

Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić, pripadnici rezervnog sastava policije i Višegradske brigade i drugi srpski vojnici i policajci

 

Zločin: 

Dana 15.6.1992. godine, otprilike 49 muškaraca, bosanskih Muslimana, dovedeno je autobusom iz Višegrada do mesta u šumi zvanog Paklenik, na granici opština Sokolac i Rogatica. Rečeno im je da ih vode na razmenu, međutim prvih 10 muškaraca postrojeno je oko obližnjeg žbuna i potom streljano. Pogođeni, oni su padali u jamu. Dok su postrojavali drugu grupu muškaraca, Ferid Spahić je pobegao i tako jedini preživeo streljanje. 

 

 

Žrtve: između 45 i 50 žrtava 

Abaz Hamid, Ahmetspahić Abid, Ahmetspahić Hamed, Čelik Hilmo, Čelik Mušan, Delibašić Hašim, Hajdarević Ismet, Halilović Ahmo, Ibišević Osman, Jašarević Kasim, Karaman Esad, Karaman Fikret, Karaman Hamed, Karaman Hasan, Karaman Izet, Karaman Mirsad, Karaman Sabit, Karaman Safet, Karaman Zarif, Karišik Džemal, Karišik Nesib, Kasapović Adil, Kasapović Zaim, Kustura Džemal, Kustura Enes, Kustura Esad, Kustura Hamdija, Kustura Huso, Kustura Ismet, Kustura Medo, Kustura Muhamed, Kustura Smajo, Kustura Suvad, Kustura Zaim, Lemezan Ismet, Lošić Ibrahim, Lošić Jusuf, Menzilović Omer, Munikoza Ibrahim, Omerović Meho, Omerović Mensur, Omerović Mustafa, Omerović Salko, Omerović Ševal, Omerović Smail, Spahić Ešref, Zukić Muharem i Zukić Smail. 

 

Presude:

„Radovan Karadžić“ 

„Milisavljević Predrag i dr.“

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.