REKOM mreža pomirenja

sudbina nestalih lica

21.04.2022.

Okrugli sto Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije u vezi teme „Skoro dve i po decenije nakon rata, kakva je sudbina nestalih lica?“

Kosovo, Nataša Kandić, Nestali

Po dosadašnjim informacijama na Kosovu je tokom poslednjeg rata nestalo 1.600 osoba od kojih su 1.300 pripadnici albanske, a 300 njih su pripadnici ostalih nealbanskih zajednica koji su živeli i radili na Kosovu.  Ovim konstatacijama je započeo današnji Okrugli sto u vezi teme „Skoro dve i po decenije nakon rata, kakva je sudbina nestalih lica?“ koju je organizovala Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije, a kojim je predsedavala gospođa Duda Balje, predsednica ove Komisije.

 

Na ovom Okruglom stolu pored članova gore pomenute Komisije, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Vlade Republike Kosova konkretno predsednik Vladine komisije za nestala lica g. Andin Hoti, srpska aktivistkinja za ljudska prava i koordinatorka REKOM mreže pomirenja, gospođa Nataša Kandić, predstavnici Instituta narodnog pravobranioca Kosova na čelu sa Narodnim pravobraniocem Naimom Ćeljajem, predstavnici UN, OSCE, EUSK, predstavnici ambasada Velike Britanije i Švajcarske, Crvenog krsta Kosova kao i nekoliko predstavnika Nevladinih organizacija koji se bave sudbinom  lica nestalih tokom poslednjeg rata na Kosovu.

Na pomenutom Okruglom stolu, uzimajući reč gospođa Kandić je napomenula da je po informacijama koja ona poseduje tokom 1998-1999 godine na Kosovu nestalo ukupno 1.080 lica koji su pripadnici Albanske nacionalnosti, a da je tokom 1999-2000 godine na Kosovu nestalo 327 pripadnika ostalih nealbanskih zajednica (prvenstveno Srba, Roma, i ostalih) kao i 38 Albanaca koji su živeli i radili na Kosovu.  U nastavku gospođa Kandić je napomenula da je do sada iz masovnih grobnica koji se nalaze na prostoru Srbije izvađeno ukupno 950 tela i da se za preostala tela još ne zna sudbina.  Na kraju svoga govora gospođa Kandić je napomenula da Kosovske a i Srpske institucije treba još više da rade na planu pronalaženja tela iz masovnih grobnica, da treba da se posveti više pažnje rešavanju ovoga dosta teškog problema kao i da treba da se formiraju posebne komisije za nestala lica.

U nastavku gorepomenutog okruglog stola učesnici su napomenuli da na Kosovu treba da se oformi jedinstvena baza podataka za sve nestala lica koja bi svima pomogla da se vidi tačan broj nestalih na Kosovu, da bi trebalo da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Vladu Srbije da otvori svoje Arhive na uvid ne bi li se došlo do tačnog broja nestalih kao i da se sve institucije Kosova još više angažuju po pitanju nestalih lica na Kosovu to jest da se što pre završe izmene i dopune u Zakonu za nestala lica na Kosovu.

 


Ovaj tekst je preuzet sa portala assembly-kosova.org.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.