REKOM mreža pomirenja

27.10.2017.

Sadri Selca

Izvod  iz video zapisa svedočenja Sadrija Selce

Predmet: Haradinaj (IT-04-84-T)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: David Re 

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 15. 11. 2007.

Svedok Sadri Selca, kosovski Albanac rođen 1956, u Baranu/Baran, opština Peć/Pejë je 1998. godine postao pripadnik FARK-a. Bio je odgovoran za obaveštajne i protivobaveštajne poslove. Bio je uhapšen zbog odbijanja da i pored obavezujećeg naloga suda dođe u Hag i svedoči, ali je posle nekoliko dana pritvora pristao da svedoči. On svedoči o otmici i ubistvu Albanaca koje je OVK smatrala saradnicima srpske policije.

Produkcija: Koalicija za REKOM, maj 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.