REKOM mreža pomirenja

rubikon

26.09.2013.

KTV-emisija Rubikon, tema “Suočavanje s prošlošću”-26.09.2013.

Popularna emisija na KTV, kosovskom javnom servisu, koju vodi i uređuje Adriatik Kelmendin, glavni i odgovorni urednik ove televizije, i javni zagovarač REKOM-a na Kosovu. Emisija je bila posvećena temi “Suočavanje s prošlošću”, a gosti su bili Veton Surroi, Žarko Puhovski i Nataša Kandić.
Video je dostupan samo na engleskom i na albanskom jeziku.

Koha vision KTV-Emisija Rubikon-prevod/transkript na BHSC

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.