REKOM mreža pomirenja

15.11.2014.

REKOM: Uvod u konačnu pobedu

Forum za tranzicionu pravdu, Proces REKOM

BEOGRAD –15. novembar 2014.

t_RT_Vojvodine_logo.jpg

 

 

 

Predsednica Fonda za humanitarno pravo i koordinatorka procesa Rekom Nataša Kandić ocenila je danas da su države regiona, 20 godina posle rata, prihvatile krivične sankcije kao mehanizam za suočavanje sa prošlošću, dok su organizacije civilnog sektora izgradile drugi mehanizam fokusiran na žrtve.

Kandić je na Desetom forumu o tranzicionoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama ukazala da je bilo veoma teško i komplikovano inicirati da civilni sektor dobije političku podršku, odnosno bilo je potrebno dve godine da izaslanici predsednika država razmotre predloge Rekoma.

Prema njenim rečima, zadatak koalicije je da uvek izlažu javnom sramoćenju one koji su počinili zločine.

www.mc.rs

Kandić je, međutim, istakla da su izbori jedna od velikih prepreka za rad Rekoma, jer taman se sa jednim predsednikom postignu dogovori, promeni se garnitura, pa se mora opet počinjati sve ispočetka.

Javni zagovarač inicijative Rekom Zdravko Grebo rekao je da današnji dan predstavlja uvod u konačnu pobedu i da, iako se čuva velikih reči, smatra da su organizacije civilnog društva postigle veliki uspeh.

Od samog početka je bilo promena, pristupanja i odstupanja organizacija, kako je kome kapric nalagao, ali smo uradili veliki posao, ocenio je on i dodao da je zadatak Rekoma uvek bio jasan.

Sada smo došli do faze u kojoj moramo da snage i energiju koju imamo predamo u ruke predsednika država, kako bi se cilj ispunio, rekao je Grebo i poručio da to ne čini bez ikakve rezerve.

Naš posao nije utvrđivanje krivične odgovornosti, već činjenica o gubicima. Mi ne govorimo o krivici, ali svako od nas mora da ima čistu savest. Ratni zločini, uzroci, okolnosti koji su do njih doveli nisu nebitni, ali to nije naš posao, rekao je Grebo.

Koalicija za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava (REKOM) 26. marta 2011. godine usvojila je svoj Statut kao predlog pravnog akta za njeno osnivanje.

Koalicija je potom zatražila od predsednika država regiona da imenuju izaslanike i na osnovu njihovih predloga pokrenu postupak za osnivanje te komisije.

Zbog izbora novih članova Predsedništva Bosne i Hercegovine, javni zagovarači će po konstituisanju vlasti ponovo razgovarati o imenovanju novih izaslanika i pridruživanju ovom međudržavnom projektu.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.