REKOM mreža pomirenja

31.08.2023.

REKOM mreža pomirenja poziva na odustajanje od politika skrivanja tela

Dan nestalih, Nestali, REKOM Mreža pomirenja, Saopštenje

Povodom Međunarodnog dana nestalih, REKOM mreža pomirenja (RMP) upozorava da je u zemljama nekadašnje SFRJ pitanje nestalih postalo ekstremno politizovano, da se stvara kultura javne tišine o masakrima i ubistvima nakon kojih su nestajala tela žrtava, čime je nestajao presudni fizički simbol sećanja na mrtve. RMP podseća da još uvek nisu otkiveni posmrtni ostaci 1608 ubijeniih na području Srebrenice u julu 1995. godine, 370 u Vukovaru u novembru 1991. godine, 50 u selu Kraljane na Kosovu u aprilu 1999. godine, 16 u selu Dojnice nakon ulaska međunarodnih snaga na Kosovo. Među nestalim (11.364) najviše je muškaraca između 30 i 50 godine, i preko 1000 žena i dece.

RMP poziva vlade postjugoslovenskih zemalja, nacionalne institucije i komisije za nestala lica da prestanu sa politikama skrivanja podataka i dokumenata o masovnim i pojedinačnim grobnicama, namernim odugovlačenjem ekshumacija poznatih lokacija masovnih grobnica i reše problem identifikacije posmrtnih ostataka koji se drže u mrtvačnicama, kako bi omogućili porodicama preduzimanje konkretnih činova sećanja i da zahtevaju javno sećanje na mrtve.  

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.