REKOM mreža pomirenja

t_yihr-logo.png

11.12.2015.

Regionalna deklaracija ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra 2015, mladi Zapadnog Balkana uputili su vladama u regionu Regionalnu deklaraciju ljudskih prava. Osnivanje REKOM je jedan od zahteva navedenih u deklaraciji, koju je inicirala Inicijativa mladih za ljudska prava.

 

 

Mi, mladi Zapadnog Balkana,Ujedinjeni u nameri da doprinesemo uspostavljanju društava zasnovanih na poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda,

Zahtevamo ostvarivanje našeg prava na slobodu kretanja na području Zapadnog Balkana i Evrope, kako bismo upoznali naše vršnjake i razmenili iskustva sa njima, i tako uspostavili snažnije veze u okviru profesionalne, obrazovne i društvene saradnje.

Negujemo i promovišemo principe međusobnog uvažavanja i saradnje, kao i kritičkog pristupa prema kršenjima ljudskih prava koja proističu iz zajedničke nasilne prošlosti, što je jedino moguće kroz regionalnu i prekograničnu saradnju.

Ističemo da je jedini i najefikasniji način da se masovno kršenje ljudskih prava ne ponovi otvorena i slobodna saradnja vlada i društava kao takvih.

Želimo da istaknemo važnost regionalne saradnje i komunikacije između institucija naših država, kao i da ukažemo na probleme čije bi rešavanje doprinelo našem upoznavanju, boljem razumevanju i uspostavljanju društava u kojima želimo da živimo: slobodnih, demokratskih, otvorenih i prosperitetnih.

Želimo da:

1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

2. Svako ima pravo na školovanje na svom jeziku kao i na inkluzivno obrazovanje.

3. Svako ima pravo na priznanje akademskih diploma izdatih od bilo koje obrazovne ustanove u regionu; ovo pravo može biti uslovljeno samo profesionalnim standardima, nezavisno od ideološkog i političkog uticaja.

4. Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi ideje i obaveštenja bilo kojim mirnim i demokratskim sredstvima, bez obzira na granice.

5. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine države. Svako ima pravo da napusti svaku zemlju, uključujući svoju vlastitu, kao i da se vrati u svoju zemlju.

6. Sve punoletne osobe imaju pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice, bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, nacionalnosti, seksualnog opredeljenja i/ili vere. Osobe koje su sklopile brak su ravnopravne pri sklapanju i za vreme trajanja braka.

7. Svako uživa slobodu savesti.

8. Svako ima pravo da u drugim zemljama traži i uživa azil od proganjanja.

9. Svako ima pravo na slobodnu komunikaciju i razmenu informacija. U cilju uspešnog uspostavljanja komunikacije među građanima i građankama regiona, smatramo neophodnim uspostavljanje saradnje mobilnih mreža u svim zemljama Zapadnog Balkana.

10. Svako ima pravo na slobodan promet roba i usluga, bez obzira na granice.

11. Svako ima pravo na slobodno uživanje kulture i kulturnih dobara, koje uključuje i pravo na učešće u kulturnom životu, nezavisno od državnih granica ili etničkih, religioznih i nacionalnih razlika.

Takođe, čvrsto verujemo da ne možemo graditi zajedničku budućnost ako se na pravi način ne odnosimo prema masovnom i sistematskom kršenju ljudskih prava koje je počinjeno u nedavnoj prošlosti. Pravi odnos prema ratnoj prošlosti, uslov je bez koga nema društva koje je izgrađeno na principima pravičnosti i vladavine prava. Pored navedenog, ovom prilikom se sećamo svih žrtava u našim zemljama čija su osnovna ljudska prava kršena u nedavnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.

Pozivamo vlade u regionu da:

1. Pojačaju saradnju i razmenu informacija kako bi se locirale i identifikovale osobe koje se i dalje vode kao nestale iz perioda nedavnih sukoba.

2. Pojačaju pravosudnu i bezbednosnu saradnju, kao i razmenu dokaza u krivičnom gonjenju odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava.

3. Promovišu pristup kulturi sećanja i istoriji o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, koji bi bio zasnovan na utvrđenim činjenicama, pravima i perspektivi žrtava, kao i na odricanju od nacionalističke i drugih ekstremističkih ideologija, koje najviše dovode do nasilja.

4. Podrže procese utvrđivanja činjenica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, kao što je REKOM- Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava počinjenih u sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije.

5. Ulože u simbolične, obrazovne i političke mere kojima se podstiče i jača proces pomirenja, čime bi bilo osigurano neponavljanje nasilja za našu, kao i za buduće generacije.

Uvereni smo da jedino poštujući ove restorativne i retributivne mere, možemo živeti u okruženju održivog mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.