REKOM mreža pomirenja

Podržavam REKOM logo

30.08.2016.

Prekid ćutnje o tajnim grobnicama i sudbini nestalih u ratovima na području bivše SFRJ

t_inicijativa.gif  425657_fhp-logo_kf  FHP Kosovo

 

U ratovima na teritoriji nekadašnje SFRJ život je izgubilo najmanje 130.000 ljudi. Sudbina najmanje 13.000 ljudi još uvek nije razjašnjena.

Najveći broj nestalih je u Bosni i Hercegovini – oko 10.000 ljudi. Republika Hrvatska traga za posmrtnim ostacima 930 Hrvata, svojih državljana, za čiji nestanak i skrivanje posmrtnih ostataka, okrivljuje državne institucije Srbije i vrh bivše JNA.

Budući da porodice ubijenih i nestalih Srba u ratu u Hrvatskoj u značajnom broju žive u Srbiji, i stekle su državljanstvo Srbije, to Republika Srbija u bilateralnim odnosima sa Hrvatskom, i na međunarodnom nivou, zastupa interes porodica za rasvetljavanjem sudbine nestalih 680 Srba, bržom ekshumacijom markiranih masovnih grobnica i identifikacijom ekshumiranih posmrtnih ostataka.

Republika Srbija traga za posmrtnim ostacima svojih državljana koji su nestali u vezi sa ratom na Kosovu, i to, 417 Srba, 83 Roma, Aškalija i Egipćana, 23 Bošnjaka, 13 drugih nacionalnosti i za posmrtnim ostacima 31 Crnogorca, za kojima traga i Republika Crna Gora.

Osim toga, Srbija i Crna Gora zajedno tragaju za posmrtnim ostacima 142 državljana bivše SRJ koji su nestali u periodu 1991 – 95. u ratu na području Hrvatske ili BiH.

Podaci o nestalim državljanima Srbije i Crne Gore pokazuju da sudbina još 142 osobe nije rasvetljena, i to 39 pripadnika JNA/VJ, 30 civila, 11 pripadnika ondašnje Vojske Republike Srpske Krajine, 4 pripadnika Vojske Republike Srpske, 1 pripadnika Hrvatske vojske, s tim da za 57 nestalih još uvek nije utvrđeno da li su državljani Srbije ili Crne Gore. Na području Hrvatske nestala je i 51 osoba čija sudbina još uvek nije rasvetljena, 79 osoba na području BiH, dok je na području Srbije i Crne Gore, u vezi sa ratom, nestalo i 12 osoba o čijoj sudbini se još uvek ništa ne zna. Posmatrano prema godinama, 1991 je nestalo i 39 osoba o kojima se još ništa ne zna, 1992 – 61, 1995 – 28, dok je 1993 i 1994. godine nestalo i 14 osoba čiji posmrtni ostaci još uvek nisu nađeni.

Posmatrano prema starosti, najviše je nestalih u godinama od 19 do 50 godina, a svega je troje starije od 60 godina. Među nestalima, 12 je nestalo u Sarajevu 1992. godine, 4 u Mostaru iste godine, 9 u Srebrenici 1995. godine, 10 u Vukovaru 1991. godine, 6 u Osijeku, iste, 1991. godine. i dr.

Prema podacima FHP i FHP Kosovo [Baza podataka Kosovske knjige pamćenja – BP KKP], sudbina još 1.697 osoba (1.130 Albanaca, 417 Srba, 31 Crnogorac, 23 Bošnjaka, 83 Roma, Aškalija i Egipćana, i 13 drugih nacionalnosti) nije razjašnjena, što je veći broj nego broj nestalih na listi MKCK, sačinjenoj na osnovu prijave porodica. FHP i FHPK su 16.05.2016. godine predali kancelariji MKCK podatke o 12 nestalih kojih nema na listi MKCK, kako bi služba traženja kontaktirala porodice i uključila ih u proces traženja nestalih članova porodice.

Podaci BP KKP pokazuju da je među nestalim, 538 osoba u dobi između 31 i 50 godina, i to, 350 Albanaca, 137 Srba, 32 Roma, Aškalija i Egipćana, 8 Crnogoraca, 7 Bošnjaka, i 4 ostalih nacionalnosti. Uznemirava podatak da je 39 nestalih mlađe od 15 godina, među kojima je 33 Albanca, 4 Srbina i 2 Roma. Veliki broj je i nestalih osoba koje su mlađe od 18, a starije od 15 godina. Posebno zabrinjava podatak je da je među nestalim 466 u dobi između 50 i 60 godine, dok je 251 nestala osoba starija od 60 godina.

Posmatrano prema opštinama na Kosovu, najviše je nestalih u opštini Đakovica – 143 Albanaca, 42 Srbina, 13 Roma i 8 drugih, ali i druge opštine imaju veliki broj nestalih, čije porodice i dalje tragaju za njihovim posmrtnim ostacima: Peć – 100 Albanaca, 37 Srba i 26 drugih; Glogovac – 32 Albanaca i 11 Srba; Suva Reka – 138; Orahovac – 137; Srbica – 100; Dečani – 97; Priština – 96; Gnjilane – 29, i dr.

Posmatrano prema godini nestanka, šest puta je više nestalo 1999. godine nego 1998. i 2000 – 1998. (235), 1999. (1.441) i 2000. (21). Među ukupno nestalim žena je 264, a muškaraca 1.433.

Među nestalim je svega 133 pripadnika oružanih formacija: 16 pripadnika MUP Srbije, 26 pripadnika VJ i 91 pripadnik OVK.

Koalicija za REKOM, FHP, FHP Kosovo i sve druge članice/članovi Koalicije pozivaju vlade post-jugoslovenskih zemalja da prekinu ćutnju o sudbinama nestalih i tajnim grobnicama, i  obelodane podatke o njihovim lokacijama. Porodicama nestalih i društvu je potrebno da sećanje na nestale postane deo društvenog sećanja o prošlosti. Nepostojanje tela uskraćuje porodicama i društvu fizički simbol sećanja na žrtve. Porodice nestalih moraju dobiti pravo da svoje najmilije dostojanstveno sahrane, obeleže grob i polože cveće.

 

30.08.2016.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.