REKOM mreža pomirenja

Beograd – Pristina; Photo: EPA / Valdrin Xhemaj

03.02.2023.

Poziv institucijama u Srbiji da podrže sporazum o Kosovu

Predsedniku Republike Srbije, 

Vladi Republike Srbije i 

Narodnoj Skupštini,

 

Mi dole potpisane organizacije i pojedinci tražimo od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine da prihvate predloge koji se tiču preduzimanja neophodnih koraka koji vode normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Institucije Republike Srbije i njihovi predstavnici, kao nosioci javnih funkcija, dužni su da svojim građanima i budućim generacijama garantuju punu primenu budućih sporazuma između Kosova i Srbije.

 

Ovo je istorijska prilika da vlasti u Srbiji i njeni građani prihvate realnost, kao i da se postave temelji za izgradnju dobrosusedskih odnosa Srba i Albanaca koji bi trajno promenili perspektivu čitavog Balkana. Svaka nemogućnost razgovora sa Prištinom ima korene u našoj konfliktnoj prošlosti te je preko potrebno da se rešenja pronalaze radom na uzrocima koji predstavljaju žarišta našeg nerazumevanja i imaju posledice na svakodnevne živote ljudi.

 

Našim društvima potrebno je zrelo i odgovorno političko delovanje, koje otvara prostor za razmenu na svim nivoima i promenu ustaljenog načina na koji se međusobno posmatramo više od tri decenije. Smatramo neophodnim za trajno društveno isceljenje da se nastavi sa zaustavljenim procesom traganja za sudbinom ubijenih i nestalih tokom oružanog sukoba na Kosovu i da se počne sa primenom mehanizama tranzicione pravde na institucionalnom nivou.

 

Institucije Srbije moraju biti odlučne, istrajne i spremne da zaustave ekstremističke politike i delovanja različitih grupa i pojedinaca, uključujući i one grupe i pojedince koji deluju ili su delovali uz podršku vlasti u Srbiji a koje ugrožavaju mir, evropsku budućnost zemlje i promovišu kršenje ljudskih prava, diskriminaciju, mržnju i laži u javnom prostoru.

 

Evropski pregovori Beograda i Prištine i sporazum koji je predstavljen pregovaračkim stranama moraju biti transparetno komunicirani uz iznošenje svih relevatnih informacija u javnost. Novi sporazum dobra je prilika za zaokret Srbije i izgradnju politike pomirenja koja će graditi veze, čuvati mir i jačati vladavinu prava. Ujedno su i prilika da Srbija svetu pokaže da se njena spremnost da ide napred ogleda u hrabrosti da donose odluke koje doprinose rešavanju istorijskih konflikata. Samo takav politički i društveni kurs garancija je za neponavljanje sukoba iz prošlosti i izgradnju budućnosti u kojoj jedni drugima nismo pretnja, već partneri.

 

Potpisnici i potpisnice:

 

 1. Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji
 2. Hartefakt
 3. Centar za praktičnu politiku
 4. Civil Rights Defenders
 5. Institut za evropske poslove
 6. Građanske inicijative
 7. Žene za mir
 8. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 9. Novi Optimizam
 10. Centar za ljudska prava-Niš
 11. Konsultacije za lezbejke
 12. Nataša Govedarica
 13. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 14. Žene u crnom Srbija
 15. Beogradski centar za ljudska prava
 16. Fond za humanitarno pravo
 17. Biljana Srbljanović
 18. Svetislav Basara
 19. Atina – Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja
 20. REKOM mreža pomirenja

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.