REKOM mreža pomirenja

Orahovac

14.07.2021.

Orahovac, 14.7.1995. godine

Orahovac, Srebrenica, utvrđene činjenice, Zvornik

Orahovac– utvrđene činjenice

 

Lokacija:

Zvornik, Orahovac

 

Datum:

14.7.1995. godine

 

Počinioci:

Pripadnici Vojske Republike Srpske, uključujući pripadnike Zvorničke brigade

 

Zločin:

Dana 13.7.1995. godine, srpski civilni policajci su autobusima doveli zatočenike, bosanske Muslimane, u školu u Grbavcima, na glavnom putu u centru Orahovca. Zatočenici nisi dobijali hranu, a vode je bilo premalo. Najmanje dva zatočenika izvedena su iz škole, a ubrzo zatim se začula rafalna paljba. U toku noći, zatočenici su odvedeni na obližnju livadu, gde su prvo postrojeni, a potom je na njih otvorena vatra iz automatskih pušaka. Kada se livada napunila telima, vojnici su prešli na drugu livadu, udaljenu otprilike 800 metara, gde su nastavili sa ubijanjem.

Žrtve:

U Orahovcu je ubijeno približno 1.000 bosanskih Muslimana iz enklave Srebrenica.

 

Presude