REKOM mreža pomirenja

HORS

16.07.2012.

Odgovor HORS na reagovanje „Zloupotrba NVO u kontekstu suočavanja sa prošlošću“

HORS

Datum: 16. juli 2012. godine, Bijeljina

 

Inicijativa za REKOM

Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, odlučni zagovarač Inicijative REKOM

Dženana Karup Druško, novinarka, odlučna zagovaračica Inicijative REKOM

Dino Mustafić, pozorišni reditelj, odlučni zagovarač Inicijative REKOM

Nataša Kandić, zagovaračica prava na istinu i pravdu, i Inicijative REKOM

 

Predmet:Odgovor na vaše reagovanje „Zloupotrba NVO u kontekstu suočavanja sa prošlošću“

 

Poštovani „odlučni zagovarači i zagovaračice“ i „zagovaračice“,

Smatram potpuno neprihvatljivim i neargumentovanim navode iz vašeg reagovanja od 21.06.2012. godine. Površno, netačno i zlonamjerno, vi ste mi pripisali nešto što očigledno nisam rekao. Zaista je nevjerovatno, da osobe vašeg znanja i iskustva u javnom djelovanju, nisu htjele, znale ili uopšte pročitale članak u dnevnim novinama „Press“, na koji ste reagovali, a iz koga se jasno vidi, da sam novinaru izjavio četiri rečenice, navedene, u jednom pasusu, koje je novinar sasvim korektno i nedvosmisleno stavio pod navodnike. Taj pasus sa mojom izjavom počinje sa: „Brine me…“, a završava sa: „…dešavanjima iz proteklog rata’ – tvrdi Todorović“. To je ono što sam novinaru izjavio, i iza čega i dalje stojim.

Sve ostalo, što mi u vašem reagovanju želite pripisati da sam rekao, poput pominjanja vaših i nekih drugih imena, novčanih iznosa, trošenja sredstava i drugo, samo je još jedna sramna manifestacija načina na koji neki od vas funkcionišu, stvarajući intrige, smišljajući laži, da biste diskreditovali pojedince i organizacije koje imaju kritički stav prema REKOM-u.

Podsjetiću vas, da je Nataša Kandić lično u proteklom periodu, inicirala pisanje pisama sa nizom neistina međunarodnim donatorima, kako bi na njih izvršila pritisak da prestanu sa finansiranjem organizacija koje nisu podržale REKOM, ili su imale kritički stav prema REKOM-u.

Takođe, u vašem reagovanju, iznijeli ste još jednu neistinu, da je Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora u Republici Srpskoj, inače član Ekspertne radne grupe Savjeta ministara BiH za izradu Strategije tranzicione pravde, bilo gdje i kada izjavila „da bi osnivanje REKOM-a bila još jedna agresija na BiH“. Sramno je da se pozivate na profesionalizam, demokratiju, ljudska prava, slobodu mišljenja i govora, a da se kontinuirano služite lažima, falsifikatima i očiglednom mržnjom, prema svima onima koji misle i govore drugačije.

S poštovanjem,

Branko Todorović,

Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.