REKOM mreža pomirenja

03.11.2017.

Milojica Vlahović

Izvod  iz video zapisa svedočenja Milojice Vlahovića  

Predmet: Haradinaj (IT-04-84-T)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Gilles Dutertre

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 20. i 21.03.2007.

Svedok Milojica Vlahović, kosovski Srbin rođen  1965, u Peći/Pejë, bio je učitelj od 1989. do 1999. u Dečanima/Deçan. Na Kosovu je živeo do juna 1999, s vremena na vreme u Gornjem Ratišu/ Ratishi i Epërm, sa ocem i majkom, a inače u kući u Đakovici/Gjakovë. Predavao je u školi koju su – do 1991 – pohađala srpska, albanska i romska deca, kada su  Albanci povukli  svoju decu iz mešovitih škola.  Svedok govori o saznanjima o ubistvu roditelja u  aprilu 1998. godine u Gornjem Ratišu/Ratishi i Epërm.

Produkcija: Koalicija za REKOM, juni 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.