REKOM mreža pomirenja

Milica-Djuric-720

10.08.2017.

Milica Đurić

Alphonse Orie, Ante Gotovina, Glas žrtava, Gotovina i drugi (IT-06-90), Haški Tribunal, ICTY, Ivan Čermak, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milica Đurić, MKTJ, Mladen Markač, Oluja 1995, Ratni zločini, Saklaine Hedaraly, Victims’ Voice, Voice of Victims

Milica Đurić, Srpkinja iz sela Đurići u Krajini, svedočila je da je rukama iz pepela skupljala kosti svog muža Save, koga je hrvatski vojnik 06.08.1995. godine primorao da uđe u zapaljenu radionicu. Njena stara svekrva je bila sa sinom u kuhinji kada je jedan vojnik naredio da ona izađe a njenom sinu, invalidu, da uđe u vatru.

Žalbeno veće MKTJ je oslobodilo generale Vojske Republike Hrvatske, Antu Gotovinu i Mladena Markača, za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Predmet: Gotovina i drugi (IT-06-90)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Saklaine Hedaraly, u ime kancelarije tužioca

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 29.10.2008. godine

 

Izvod iz video snimka svedočenja

Tokom svedočenja, sudija Alphons Orie ju je upitao: “… ovo Pretresno veće… je obavešteno… da ima ljudi koji misle da je vaš muž još uvek živ. Da li bi u tome moglo da bude neke istine?”

Milica Đurić: “Kako to more biti tako kad su njega zapalili, u vatru ga ubacili?”

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, jun 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.