REKOM mreža pomirenja

mesta zatočenja

01.03.2021.

VIDEO: Prezentacija istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

Benjamin Sabljica, CDTP, Fond za humanitarno pravo, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Kosovo, Mesta zatočenja u BiH, Mirna Alibegović, Nataša Kandić, Nestali, Predrag Miletić, TPOS, Zlatica Gruhonjić

REKOM mreža pomirenja je u četvrtak 25. februara organizovala onlajn prezentaciju istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu.

U ime REKOM mreže pomirenja, na prezentaciji su govorili Mirna Alibegović, Benjamin Sabljica i Zlatica Gruhonjić (TPOS i CDTP), koji godinama unazad istražuju mesta zatočenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, predstavili su saznanja o zatočeničkim objektima na teritoriji Brčkog, Mostara i Konjica, do kojih su došli prikupljanjem podataka na terenu i uzimanjem izjava bivših zatočenika; Predrag Miletić i Nataša Kandić (Fond za huminatirano pravo), predstavili su osnovne nalaze istraživanja nestalih osoba u vezi sa ratom na Kosovu.

 

Pogledajte video snimak prezentacije: