REKOM mreža pomirenja

mesta zatočenja

01.03.2021.

VIDEO: Prezentacija istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

Benjamin Sabljica, CDTP, Fond za humanitarno pravo, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Kosovo, Mesta zatočenja u BiH, Mirna Alibegović, Nataša Kandić, Nestali, Predrag Miletić, TPOS, Zlatica Gruhonjić

REKOM mreža pomirenja je u četvrtak 25. februara organizovala onlajn prezentaciju istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu.

U ime REKOM mreže pomirenja, na prezentaciji su govorili Mirna Alibegović, Benjamin Sabljica i Zlatica Gruhonjić (TPOS i CDTP), koji godinama unazad istražuju mesta zatočenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, predstavili su saznanja o zatočeničkim objektima na teritoriji Brčkog, Mostara i Konjica, do kojih su došli prikupljanjem podataka na terenu i uzimanjem izjava bivših zatočenika; Predrag Miletić i Nataša Kandić (Fond za huminatirano pravo), predstavili su osnovne nalaze istraživanja nestalih osoba u vezi sa ratom na Kosovu.

 

Pogledajte video snimak prezentacije:

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.