REKOM mreža pomirenja

1

03.07.2014.

Inicijativa za REKOM na Univerzitetu Singidunum

Maja Mićić održala predavanje za 20 studenata iz regiona i sveta

 

U okviru letnje Škole za komparativne studije konflikta koja je organizovana na Fakultetu za medije i komunikaciju, u četvrtak 3. jula održano je predavanja na temu Inicijative za REKOM.

Inicijativu za REKOM je studentima modula “Promišljanje tranzicione pravde – lekcije sa Balkana i šire” predstavila Maja Mićić, članica Koalicije za REKOM. Tokom jednočasovnog predavanja Mićić je dala odgovor na pitanje: Zašto REKOM?

Pored toga, predstavila je dosadašnji tok procesa zagovaranja, ciljeve i zadatke REKOM-a. U nastavku predavanja tokom interaktivne diskusije oko 20 studenata iz regiona, ali i drugih delova sveta, razgovaralo je o metodologiji rada REKOM-a, izazovima u procesu zagovaranje za osnivanje REKOM-a, kao i motivima za istrajavanje u samom procesu.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.