REKOM mreža pomirenja

Lutfi Ramadani svedoči u Hagu (ICTY TV, 16.02.2009.)
Lutfi-Ramadani_ICTY_20090216

17.08.2017.

Lutfi Ramadani

Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Kevin Parker, KOMRA, Kosovo 1999, Lutfi Ramadani, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Tove Nilsen, Victims’ Voice, Vlastimir Đorđević, Voice of Victims, Zëri i viktimave, Đorđević (IT-05-87/1)

Lutfi Ramadani je 26.03.1999. godine preživeo masakr u Maloj Kruši/Krushë e Vogël, u kojem su ubijena i dvojica njegovih sinova.

Vlastimir Đorđević je za ratne i zločine protiv čovečnosti dobio kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 

Predmet: Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Tove Nilsen

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 16.02.2009. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Lutfi Ramadani je kosovski Albanac iz Male Kruše/Krushë e Vogël. Rođen 1944. godine, otac je četvoro dece.

Srpska policija je 26.03.1999. godine granatirala selo i spaljivala albanske kuće. Veći broj meštana sakrio se u kući Sejdija Batuše/Sejdi Batusha. Policajci su ušli u dvorište te kuće i naredili razdvajanje muškaraca od žena.

Tako je 109 muškaraca, među kojima je bilo i dečaka od 13 i 14 godina i dvojica invalida, zatvoreno u jedan ambar. Svi su pobijeni i spaljeni.

Svedok je potvrdio da su u zločinu učestvovali i Srbi, meštani koje je „vrlo dobro“ poznavao. Lutfi Ramadani je pobegao od požara, ostaviviši za sobom dvojicu sinova, brata i njegovog sina.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, april 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.