REKOM mreža pomirenja

slajder_zrtve_ratova_sfrj

03.04.2015.

Ljudski gubici Srbije i Crne Gore u ratovima u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH

425657_fhp-logo_kf

 

U okviru dokumentovanja ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore prikupljeno je i obrađeno ukupno 8.832 dokumenta, od kojih su 1.143 izjave svedoka ili članova porodica vojnika i policajaca, državljana SRJ, koji su izgubili život u ratovima u Hrvatskoj i u BiH. Na osnovu prikupljenih i obrađenih dokumenata, uključujući izjave svedoka, u bazi ljudskih gubitaka SCG evidentirane su 2.133 žrtve, s tim da je smrt ili nestanak u vezi sa ratom u slučaju 1.989 pripadnika oružanih snaga Srbije i Crne Gore potvrđen iz više izvora, dok je status 144 prijavljenih ratnih žrtava u fazi provere podataka o državljanstvu i mestu pogibije/nestanka.

Na osnovu 1.143 izjave svedoka/članova porodice, obezbeđeni su svi lični podaci o 1.144 vojnika i policajca, državljana Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), koji su poginuli ili nestali u ratu u Sloveniji (12), Hrvatskoj (708), u BiH (368), i u vezi sa ratovima u Hrvatskoj i BiH, 53 na teritoriji Srbije i 3 na teritoriji Crne Gore.

U 2014. godini, dvoje istraživača intervjuisalo je 187 svedoka/članova porodica pripadnika oružanih snaga SCG, i na taj način pribavilo podatke o 121 vojnoj žrtvi u ratu u Hrvatskoj, i o 66 pripadnika srpskih snaga koji su izgubili život ili nestali u ratu u BiH.  U protekloj godini, istraživači su sproveli provere u vezi sa 153 osobe, čija se imena navode u čituljama i na spomenicima u Srbiji, o tome da li su u pitanju vojne žrtve, državljani Srbije. Proverama je utvrđeno da 69 osoba jesu vojne žrtve, državljani SRJ, i da je njih 38 poginulo u ratu u Hrvatskoj a 31 u ratu u BiH. U 2014. godini, istraživači su pribavili i obradili 949 dokumenata o vojnim žrtvama SCG u ratu u Hrvatskoj i u BiH, u kojima se pominje 857 žrtava.

Podaci baze pokazuju da je na području Vukovara život izgubilo 348 pripadnika JNA i MUP-a Srbije i Crne Gore, a na području  Dubrovnika 85.

Listu ubijenih, nestalih i stradalih osoba u periodu 1991-1995. godine moguće je pretraživati po više parametara: lični podaci, status (civilno ili vojno lice), mesto stradanja i tip povrede.

Baza podataka ljudskih gubitaka 1991. – 1995.