REKOM mreža pomirenja

Lizane Malaj svedoči na suđenju Vlastimiru Đorđeviću (ICTY TV, 10.02.2009.)
Lizane-Malaj_2_Djordjevic_ICTY_20090210

31.07.2017.

Lizane Malaj

Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, KOMRA, Kosovo 1999, Lizane Malaj, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Victims’ Voice, Vlastimir Đorđević, Voice of Victims, Đorđević (IT-05-87/1)

Lizane Malaj, kosovska Albanka koja je živela u selu Korenica/Korenicë, svedočila je o ubistvima meštana i članova svoje porodice, kao i proterivanju ženâ i dece 27.04.1999. godine.

Vlastimir Đorđević je za ratne i zločine protiv čovečnosti dobio kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 

Predmet: Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Matthias Neuner

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 10.02.2009. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Lizane Malaj je kosovska Albanka iz sela Guska/Guskë, opština Đakovica/Gjakovë, rođena 1963. godine. Nakon udaje prešla u selo Korenica/Korenicë. Majka je petoro dece.

Na suđenju opisala trenutak kada su srpski policajci došli u dvorište njene porodične kuće. Sve ukućane su naterali da izađu, a petoricu muškaraca su zadržali. Među njima su bili njen sin Blerim i suprug, koji su odmah streljani.

Policajci su im naredili da napuste selo i idu u Albaniju. Pridružili su se velikoj grupi ljudi koji su iz drugih sela u okolini Đakovice/Gjakovë krenuli prema Prizrenu/Prizren.

Svedokinja je naknadno saznala za sudbinu drugih članova svoje familije, čija su tela pronađena u masovnoj grobnici nadomak naselja Batajnica u Beogradu i potom sahranjena u selu Meji/Mejë.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

Obrada: Koalicija za REKOM, april 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.