REKOM mreža pomirenja

koha vision ktv

04.02.2015.

KTV-Rubikon, Natasha Kandić-04.02.2015.

“Proces za REKOM je jedan komplikovan proces, ali nikada ranije nije bilo drugih procesa iniciranih od strane civilnog društva koji su napredovali tako daleko. Mi smo dobili podršku od svih državnika, ali kako je jednom rekao profesor Žarko Puhovski, mi kao civilno društvo stalno smo u situaciji da umoljavamo, u situaciji smo da umoljavamo i da se molimo i da čekamo da neki predsednik pokaže dobru volju da se sastane sa nama, da sasluša šta imamo da kažemo, i to traje godinama. Imali smo veliku podršku od strane hrvatskog predsednika Josipovića, ali stalno smo u situaciji da imamo izbore i da naredne faze procesa uvek zavise od izbora. To se stalno ponavlja i uvek smo u situaciji da negde, u nekom delu bivše Jugoslavije, moramo da počinjemo ispočetka. Sada ponovo imamo savetovanja u Hrvatskoj i sa predsedništvom BiH, jer je to novo, tako da sve dogovore o podršci koje smo imali moramo ponovo da vratimo i u Bosni, i u Hrvatskoj, i nadamo se da neće biti novih izbora.”

Delovi intervjua objavljeni su i u Kohi, što možete pročitati ovde.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.