REKOM mreža pomirenja

slajder_zarekom_srp

03.04.2015.

Kosovska knjiga pamćenja

kosovska-knjiga

Cilj projekta Kosovske knjige pamćenja je stvaranje poimeničnog popisa svih  ubijenih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine, da ustanovi okolnosti u kojima su te žrtve izgubile život, i da podatke objavu u publikaciji Kosovka knjiga pamćenja (KKP). Okosnica projekta je baza podataka koju čine izjave svedoka, članova porodica porodica, sudska dokumenata, knjige, medijski izveštaji i druga dokumenta koja sadrže podatke o konkretnim žrtvama i okolnostima koje su dovele do smrti ili nestanka. Baza raspolaže sa 31.600 dokumenata, među kojima 14.612 izjava svedoka i članova porodica. Projekat zajednički sprovode Fond za humanitarno pravo Kosovo i Fond za humanitarno pravo. U septembru 2011. godine objavljen je prvi tom KKP, koji sadrži narativ o svakoj od 2046 stvarnih ratnih žrtava u 1998. godini.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2014. godine, na internet stranici KKP postavljen je Registar ubijenih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu. Prema podacima na dan 7.11.2014. godine, među ubijenim i nestalim je 10.415 Albanaca, 2.197 Srba i 528 Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca. Najviše je stradalo civila, i to 8.661 Albanac, 1.197 Srba i 447 Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca.

Baza podataka KKP bila je predmet evaluacije međunarodonog tima eksperata, koji su činili dr. Patrick Ball, izvršni direktor The Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), dr. Jule Krüger, konsultantkinja HRDAG i profesor Michael Spagat, Royal Holloway, University of London.

U prilogu su njihovi nalazi i zaključci.

Ball i Krüger

Najvažniji zaključak naše analize jeste da baza podataka Kosovske knjige pamćenja dokumentuje sve ili gotovo sve ljudske gubitke u vezi sa ratom na Kosovu u periodu od 1998. do 2000. godine. Prema našem mišljenju, ‘gotovo sve’ znači da vrlo verovatno ne postoji više od nekoliko desetina nedokumentovanih smrti. Ovaj zaključak temelji se na nekoliko analiza i nalaza, uključujući i poređenje s deset drugih baza podataka  u kojima nije pronađen nijedan novi slučaj koji nije već obuhvaćen bazom KKP; na statističkoj analizi kojom je utvrđeno da baza KKP sadrži više podataka o svakom razdoblju i svakoj opštini nego bilo koja druga evidencija; i pratećoj analizi profesora Michaela Spagata, koja pokazuje da se baza KKP poklapa sa dve nezavisne procene o ukupnim ljudskim gubicima.

Verujemo da konačni rezultati provere ‘potencijalnih žrtava’ sadrže i jednu širu lekciju. Čak i radom velikog broja istraživača i analitičara u rasponu od više od jedne decenije, verovatno je nemoguće stvoriti tačan i precizan popis koji bi uključivao sve, i istovremeno samo istinske žrtve rata. Celokupno društveno znanje o prošlosti – jednostavno ne obuhvata svaki pojedinačni događaj koji je proizveo patnju ili smrt žrtava. Međutim, zaista je moguće stići vrlo blizu njihovom tačnom popisu.

Sitne nepreciznosti u izveštavanju ne ometaju našu analizu širih obrazaca u ovom sukobu. BPKKP je tako ne samo bogat temelj za stvaranje istorijskog pamćenja  i drugih instrumenata tranzicione pravde, poput statističkih analiza oružanih sukoba, već –a to je zapravo i najvažnije – i trajna evidencija imena žrtava, ali i njihovih života koji su nestali u sukobu.

Prof. dr. Michael Spagat

Opšta slika i hronologija baze KKP neće se bitno promeniti, čak i ako više dokaza postane dostupno u budućnosti, a veći broj potencijalnih smrti pređe u kategoriju stvarnih smrti. Ukratko, baza KKP prolazi sve testove kojima sam je podvrgao. Ipak, ovaj moj izveštaj postavljen je u okvire jedne šire slike o kvalitetu i konzistentnosti, što je u velikoj meri već dokumentovano u izveštaju Krüger i Ball (2014), i evidentno iz same Metodologije baze KKP, koju su izradili FHP i FHP Kosovo (2014b). Ova tri rada zajedno pružaju obilje dokaza o visokom kvalitetu i skoro potpunoj sveobuhvatnosti baze KKP. Za projekat koji dokumentuje ratne smrti, od slučaja do slučaja, veoma je neobično da stigne do tačke u kojoj su zabeležene maltene sve pojedinačne smrti. Čini se da je baza KKP stigla do te tačke, dok istovremeno pruža vrlo širok spektar tačnih informacija o svakoj pojedinačnoj žrtvi. KKP je izuzetno postignuće koje stoji kao spomenik, i žrtvama i ljudskom duhu.

Istorijat i metodologija projekta

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.