REKOM mreža pomirenja

Kosovo

24.03.2022.

Kosovo, 20.3 – 20. 6. 1999: žrtve VJ, MUP Srbije i OVK

Kosovo 1999

Od 20. marta, kada su posmatrači OEBS-a i druge međunarodne organizacije napustile Kosovo, do potpunog povlačenja VJ i  MUP-a Srbije s Kosova, 20. juna 1999. godine, život je izgubilo 8,569 osoba, a sudbina 1,094 još uvek nije razjašnjena. I to 6.118 albanskih civila, za čiju smrt odgovornost snose VJ/MUP, dok je sudbina 784 albanska civila do danas nerazjašnjena; 297 srpskih civila i 191 romskih i drugih civila, za čiju smrt je odgovorna OVK, od kojih je sudbina još 154 srpskih i 67 romskih civila nepoznata);  1,186 pripadnika OVK/FARK, nestalih 46,  i 525 poginulih pripadnika VJ/MUP Srbije, i 31 nestalih.

 

Najviše je ljudi izgubilo život u regionu Prištine – 2,261 osoba, među kojima je 103 žrtava NATO-a i 118 osoba čiji posmrtni ostaci još uvek nisu otkriveni:  1,730 albanskih civila, 66 srpskih i 25 romskih i drugih, 260 pripadnika OVK i 180 pripadnika  VJ/MUP.

Najmasovniji zločin počinile su srpske snage 27. aprila 1999. godine u selu Meja/Mejë, kada su iz kolona albanskog stanovništava, proteranog iz sela u opštini Đakovica/Gjakovë, izdvojili najmanje 300 muškaraca, zadržali ih, potom streljali i njihove posmrtne ostatke prebacili u Srbiju, i ukopali ih u sedam masovnih grobnica na policijskom terenu SAJ-a u Batajnici kod Beograda.

Posle promene vlasti u Srbiji, otkrivene su masovne grobnice u Batajnici, Petrovom Selu u blizini jezera Perućac, a poslednjih godina i dve grobnice u Raškoj, sa preko 980 tela i delova tela kosovskih Albanaca. Ima indicija da u jezeru Perućac još ima potopljenih tela.

U vezi sa navodima vladinih i drugih srpskih izvora da je NATO odgovoran za stradanje 2,500 civila i 1,000 pripadnika VJ i MUP-a Srbije, Rekom mreža pomirenja, Fond za humanitarni pravo i Fond za humanitrano pravo Kosovo, na osnovu poimeničnog popisa žrtava, odlučno tvrde da je u periodu od 24. marta do 10. juna 1999. godine, od dejstva NATO, 756 ljudi izgubilo život, i to 485 na Kosovu, 261 u Srbiji i 10 u Crnoj Gori. Posmrtni ostaci još 10 žrtava nisu nađeni.

Poimenični popis žrtava NATO bombardovanja dostupan je na linku.

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.