REKOM mreža pomirenja

t_REKOM-znak.jpg

06.05.2019.

Konkurs za transfer i sistematizaciju arhive procesa REKOM

Fond za humanitarno pravo (FHP) objavljuje konkurs za osobu za transfer i sistematizaciju arhive procesa REKOM (od 2006. godine do danas)

Osoba će biti zadužena za konvertovanje video snimaka u MP4 format, a štampane dokumentacije u PDF formate i OCR (Optical character recognition), kao i za njihovu sistematizaciju prema celinama samog procesa REKOM.

Predviđen je angažman od dva meseca, sa punim radnim vremenom.

Biografiju (CV) poslati najkasnije do 10.05.2019. godine elektronskim putem na adresu regional@recom.link

Napomena: Prednost imaju kandidati sa iskustvom u konvertovanju i OCR-ovanju.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.