REKOM mreža pomirenja

30.08.2023.

Knjiga o logorima u BiH je jedinstvena kolekcija sudskih činjenica, podataka empirijskog istraživanja i drugih izvora o delima protiv života i dostojanstva zatočenika

mapiranje logora, REKOM Mreža pomirenja

U vezi sa izveštajem koji je SIPA podnela Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo,  i odgovorom na poslaničko pitanje Milorada Kojića, u kojima se navodi da je udruženje Tranziciona pravda, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS)  sačinilo 230 lažnih izjava o zatočeničkim objektima u BiH, važno je predočiti da su greške otkrivene u toku rada, da su ponovljenim istraživanjem uklonjene i da je objavljena knjiga jedan od najboljih dokumentarnih izvora o logorima u vreme oružanih sukoba. Knjiga je jedinstvena i po tome što nema podele na srpske, bošnjačke i hrvatske logore nego zatočeničke objekte prati hronološki na novou opštine, od formiranja do zatvaranja, i prema krivičnim delima koja su sankcionisama međunarodnim humanitarnim pravom. Svaki podatak u knjizi je proverljiv, uvidom u odgovarajuće sudske presude, rezultate istraživanja i u izvore koji nezavisno potvrđuje te nalaze.  

 

Knjiga o logorima je jedinstvena kolekcija sudskih činjenica, podataka empirijskog istraživanja i drugih  izvora o delima protiv života i dostojanstva zatočenika 

 

1. U leto 2021, jedan istraživač TPOS-a  je prilikom pregleda izjava o zatočeničkim objektima u opštini Doboj i pokušaja da kontaktira neke svedoke radi dodatnih informacija uočio da brojevi mobilnih telefona svedoka, od kojih je direkorka TPOS-a uzela sporne izjave, nisu dostupni. Proverom svih brojeva, navedenih u izjavama svedoka, bivših logoraša, pokazalo se da nisu u funkciji. Poređenjem podataka iz izjava, koje je uzela direktorka u svojstvu istraživača, i sudskih činjenica, utvrđeno je da jedan broj navedenih zatočeničkih objekata nije postojao, a na terenu se došlo do saznanja da su navodni svedoci nepostojeće osobe.  

2. U svojstvu koordinatorke regionalnog projekta „REKOM mreža pomirenja“, u okviru kojeg su TPOS i Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTJ) zajedno sprovodili nacionalni projekat „Mapiranje logora i drugih zatočeničkih objekata u BiH“, hitno sam održala sastanak u kojem su učestvovali urednica narativa, istraživači, finansijska menadžerka na nacionalnom projektu i direktorka CDTJ. Sastanku je prisutvovala i direktorka TPOS-a, koja je odmah dala otkaz, pravdajući se da su je „prevarili ljudi koje je intervjuisala“. Kao metodolog istraživanja, donela sam odluku da se istraživanje u opštini Doboj ponovi, što su istraživači TPOS-a u roku od osam meseci i uradili, mimo svojih mesečnih obaveza i bez honorara za dodatni rad. U vezi sa lažiranim izjavama, urednica narativa je dala otkaz, ne prihvatajući odgovornost za nesprovođenje kontrole nad radom istraživača. Poziciju urednika/koordinatora projekta o zatočeničkim objektima je preuzeo istraživač koji je otkrio lažiranje izjava. 

3. Publikacija o zatočeničkim objektima u BiH, koju su TPOS i CDTJ objavili u septembru 2022. godine, pod znakom REKOM mreže pomirenja, temelji se na presudama Haškog tribunala, sudova u Nemačkoj, BiH i u Srbiji. Svi podaci o zatočeničkim objektima koji se temelje na terenskom istraživanju potvrđeni su drugim izvorima – brojnim publikacijama, monografijama, izdanjima udruženja logoraša, medijskim prilozima i izveštajima  međunarodnih  i regionalnih organizacija za ljudska prava, i javno su dostupni i proverljivi. Metodologija je u potpunosti poštovana – nema nijednog podatka, dobijenog terenskim istraživanjem, koji nije potvrđen drugim izvorima. 

4. Projekat „REKOM mreže pomirenja“  finansijski podržavaju National Endowment for Democracy (NED), Evropska komisija,The Rockefeller Brothers Fund i Civil Rights Defenders (CRD) ali odgovornost za iznete podatke pripada organizacijama kojima su donatori dali poverenje. Donatori su obavešteni o nastalim problemima, kao i o ispravkama, ponovljenim istraživanjem.Osnivač TPOS-a i predsednik Skupštine te organizacije je detaljno upoznat sa radom TPOS-a, i s poverenjem je u septembru 2022. godine učestvovao u prezentaciji knjige.  

 5. Fond za humanitarno pravo kao nosilac regionalnog projekta “Regionalna mreža pomirenja”, u kojem, više od 10 godina učestvuju partnerske organizacije TPOS i CDTJ, Dokumenta, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske i Srbije i Centar za građansko obrazovanje, prolazi finansijsku reviziju Evrospke komisije, čiji eksperti pregledaju račune svih partnerskih organizacija i nikada nije bilo grešaka u finansijskom izveštavanju. 

  

 

U ime REKOM mreže pomirenja   

Koordinatorka mreže i projekta  

Nataša Kandić 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.