REKOM mreža pomirenja

23.09.2015.

Izveštaj o aktivnostima i rezultatima (januar – jun 2015) i planiranim aktivnostima i događajima do kraja 2015 (jun –decembar 2015)

PROJEKAT: Strengthening RECOM process, Phase II

 

SVRHA

Osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše SFRJ (REKOM). Inicijativu za osnivanje REKOM-a zagovara Koalicija za REKOM koja okuplja 2.050 organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja. Koalicija je dobila podršku 580,000 građana za osnivanje REKOM, pripremila Nacrt statuta REKOM-a i dobila jaku političku podršku za osnivanje REKOM-a. Predsednici država regiona potvrdili su svoju podršku osnivanju regionalne komisije imenovanjem ličnih izaslanika za REKOM koji su u oktobru 2014. godine, nakon jednogodišnjeg zajedničkog rada i u konsultacijama sa predsednicima/Predsedništvom BiH, predali Koaliciji dokument „Izmene Statuta REKOM“. Skupština Koalicije za REKOM je 14. novembra 2915. usvojila Izmene Statuta REKOM bez ijedne primedbe, čime je krenuo prenos inicijative na međudržavni nivo, na kojem se odlučuje o osnivanju REKOM.

AKTIVNOSTI (januar – jun 2016.)

Obraćanje novoizabranim liderima, predsednici Hrvatske, i novim članovima Predsedništva BiH, radi obezbeđenja podrške Izmenama Statuta REKOM, i stvaranja uslova za pokretanje procedure za osnivanje REKOM.

Obraćanje premijeru Srbije radi pružanja javne podrške osnivanju REKOM.

Predstavljanje projekta Mapiranje logora i drugih zatočeničkih objekata u BiH, 1991-95.

Predstavljanje rezultata evaluacije Baze podataka Kosovske knjige pamćenja (KMB).

Prezentacija nove web stranice REKOM.link.

REZULTATI

Do kraja juna 2015. samo je premijer Srbije odgovorio i pozvao Koaliciju za REKOM na sastanak, ali je taj sastanak odložen zbog neplaniranih obaveza premijera.

Udruženje „Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH“ (TJAR) i Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTJ) predstavili su na konferenciji za štampu, u Sarajevu i Banja Luci, 150 logora koje su dokumentovali u okviru zajedničkog projekta „Mapiranje logora i drugih zatočeničkih objekata tokom rata u BiH“. Cilj projekta je pomoć budućoj komisiji [REKOM] u sprovođenju mandata koji se odnosi na stvaranje Registra logora u BiH.

Eksperti za kvantitativnu analizu kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima, dr. Patrick Ball, dr. Jule Kruger i prof.dr. Michael Spagat predstavili su u februaru 2015. na konferenciji za štampu u Prištini i u Beogradu, u prisustvu stručne javnosti, novinara i članova porodica žrtava, rezultate svoje dvogodišnje evaluacije Baze podataka KMB. Izneli su ocenu da su HLC i HLC Kosovo izgradili najpotpuniju evidenciju o ratnim žrtvama u ratu na Kosovu, koja daje pouzdanu sliku o okolnostima smrti svake pojedinačne žrtve.

U maju 2015. Koalicija za REKOM pokrenula je novi web site – www.recom.link, koji, osim dobro organizovane velike arhive o konsultativnom procesu, sadrži svedočenje brojnih žrtava, i redovno prati istraživanja koja se bave teorijama i praksama pomirenja u post-konfliktnim društvima. Posebna novina je prikaz komemoracija i obeležavanja godišnjica zločina, koja pokazuju još uvek velike razlike u viđenju istih događaja.

 

AKTIVNOSTI I DOGAĐAJI PLANIRANI U NAREDNOM SEMESTRU

(Jun – decembar 2015)

Organizovanje sastanka radi dobijanja podrške novog predsednika Hrvatske i novih članova Predsedništva BiH za osnivanje REKOM.

Organizovanje sastanaka radi obezbeđenja podrške OSCE za osnivanje REKOM.

Organizovanje najmanje četiri debate za promociju REKOM kao zvaničnog mehanizma post-jugoslovenskih zemalja za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj SFRJ, i na temelju činjenica, zvaničnog mehanizma za izgradnju kulture sećanja i pomirenja.

Organizovanje najmanje pet predavanja u srednjim školama na Kosovu o tranzicionoj pravdi na temelju istraživanja ratnih zločina i procesa REKOM.

Povodom međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2015. organizovanje četiri konferencije za štampu, na kojima će FHP, FHPK, Documenta, TJAR i CDTJ promovisati rezultate projekta Ljudski gubici u ratovima u bivšoj SFRJ i Mapiranje logora u BIH.

 

Preuzmite izveštaj u PDF formatu:

Izvestaj o aktivnostima januar-jun 2015 i aktivnosti jun-decembar 2015

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.