REKOM mreža pomirenja

t_Bilten-srb_03_obican.jpg

06.02.2012.

!Glas Inicijative za REKOM – 3/2012

SADRŽAJ

UVODNIK

!Promjena moralne paradigme? ……………………………….. 1

AKTUELNO – NOVOSTI O REKOM-u

!Vesti o procesu REKOM na prvom programu Radija Crne Gore……………….. 3

Mentor Agani izabran za člana regionalnog tima zagovarača sa Kosova……………………………..4

REKOM je potreban zbog dece…………………5

Huligani sprečili Željana Mraka da prisustvuje konferenciji u Kikindi…………………….. 7

Nemačka iskustva o pomirenju na Međunarodni dan holokausta ……………………………9

Zajednička molitva u Dubrovniku…………………………… 11

DEBATE

Tiho junaštvo dobrote vladike Grigorija ……………………………………………………………12

REKLI SU

Kandić: započeti proces institucionalizacije procesa REKOM ……………………………………………….. 14

Pozitivna iskustva sa komisijama u Sloveniji…………………………………………………………………………..17

Ljubi bližnjeg svog zločinca …………………………………………………………………………………………..19

GLAS ŽRTAVA

Marija Večerina …………………………………………………………….. 30

 

!Glas Inicijative za REKOM 03 BHSC by Predrag Ivanović

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.