REKOM mreža pomirenja

Fedrije Džafa (Xhafa) svedoči o napadu na konvoj izbeglica kod Vučitrna 02.05.1999. (ICTY TV, 01.04.2009.)
Fedrije-Xhafa_ICTY_20090401

06.10.2017.

Fedrije Džafa / Fedrije Xhafa

Chester Stemp, Fedrije Džafa, Fedrije Xhafa, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Kevin Parker, KOMRA, Kosovo 1999, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Victims’ Voice, Vlastimir Đorđević, Vllastimir Gjorgjeviq, Voice of Victims, Zëri i viktimave, Đorđević (IT-05-87/1)

Fedrije Džafa / Fedrije Xhafa je kosovska Albanka kojoj su ubili oca u koloni izbeglica koja se 02.05.1999. godine kretala ka Vučitrnu/Vushtrri.

Vlastimir Đorđević je za ratne i zločine protiv čovečnosti dobio kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 

Predmet: Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Chester Stemp

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 01.04.2009. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Fedrije Džafa / Fedrije Xhafa je kosovska Albanka rođena 1964. godine u mestu Bare/Barë kraj Kosovske Mitrovice/Mitrovicë. Od 2000. godine radi u Policijskoj akademiji u Vičitrnu/Vushtrri.

Svedokinja i njeni rođaci su se 02.05.1999. godine priključili izbegličkom konvoju koji se kretao prema Vučitrnu/Vushtrri. Policija ih je zaustavila blizu sela Donje Studimlje/Studime e Poshtme.

Policajci su u više navrata prilazili traktoru, na kojem se ona nalazila s još 13 članova svoje porodice, i pretili da će ubiti muške članove porodice ako im ne daju novac. Ona je opisala da su u jednom trenutku prišla četvorica policajaca koji su bez reči ispalili metak u glavu njenom bratu Jetišu Džafi / Jetish Xhafa. Potom su s traktora „skinuli“ njenog oca, odveli i ustrelili i njega. Otac je na licu mesta podlegao povredama, a brat je preživeo.

Po optužnici protiv policijskog generala Vlastimira Đorđevića, u masakru nadomak Studimlja 02.05.1999. ubijeno je približno 105 kosovskih Albanaca.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, maj 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.