REKOM mreža pomirenja

uvodnicari

15.12.2015.

Debata o pomirenju – Banjaluka [galerija]

Institucionalni i politički pristup pomirenju i regionalnoj saradnji i potencijal REKOM-a u davanju doprinosa procesu pomirenja

15.12. 2015. Banja Luka

 

Panelisti na debati:
Nataša Govedarica, dramaturg, programska direktorica organizacije forum ZFD, Beograd
Gordana Katana, novinarka dnevnog lista „Oslobođenje“, Banja Luka
Srđan Šušnica, publicista i kulturolog, Banja Luka
Srđan Puhalo, socijalni psiholog, Banja Luka

Transkript debate

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.