REKOM mreža pomirenja

Bećir Krasnići / Beqir Krasniqi daje iskaz u Hagu (ICTY TV, 12.06.2009.)
Beqir-Krasniqi_ICTY_20090612

20.10.2017.

Bećir Krasnići

Bećir Krasnići, Beqir Krasniqi, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Kevin Parker, KOMRA, Kosovo 1999, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Silvia D’Ascoli, Victims’ Voice, Vlastimir Đorđević, Vllastimir Gjorgjeviq, Voice of Victims, Zëri i viktimave, Đorđević (IT-05-87/1)

Bećir Krasnići/Beqir Krasniqi je svedočio o napadu srpskih snaga na Pusto selo i streljanje 106 muškaraca 31.03.1999. godine.

Vlastimir Đorđević je za ratne i zločine protiv čovečnosti dobio kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 

Predmet: Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Silvia D’Ascoli

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 12. i 15.06.2009. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

 

Bećir Krasnići/Beqir Krasniqi je poljoprivrednik, kosovski Albanac iz Pustog sela/Pastasellë, opština Orahovac/Rahovec, rođen 1939. godine.

Svedok je opisao napad srpskih policijskih snaga na Pusto selo u koje su su 26.03.1999. došle izbeglice iz drugih mesta i smestili se po privatnim kućama i u seoskoj školi.

Kada su 31.03.1999. godine selo opkolili tenkovi, meštani su okupljeni i naredili su odvajanje žena i dece od muškaraca. Ženama je naređeno da idu u Albaniju. Policajci su ubili 106 muškaraca, starosti od 16 do 90 godina.

Policajci su se, prema rečima svedoka, vratili u selo 12. ili 13.04.1999. godine da bi izvukli tela ubijenih. Bećir Krasnići je iz daljine od 1 kilometar posmatrao rovokopač i ljude u belim i žutim uniformama, koji su tela odvezli kamionom.

Neka od ovih tela su pronađena u Orahovcu, Prizrenu i još jednom selu. Neka tela nisu bila pronađena do trenutka svedočenja.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Prvi deo i Drugi deo

 

Obrada: Koalicija za REKOM, april 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.