REKOM mreža pomirenja

konferencija2

15.03.2017.

BalkanInsight: Balkanski lideri “odustali od posleratne pravde”

Proces sprovođenja pravde za zločine koji su počinjeni tokom ratova u Jugoslaviji je u zastoju zbog nedostatka političke volje, upozoravaju aktivisti regionalne komisije za istinu.

Koalicija za REKOM, koja vodi kampanju za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica u bivšoj Jugoslaviji, upozorila je u četvrtak da je proces uspostavljanja tranzicione pravde u regionu u zastoju.

Glavni razlozi za to su nepostojanje političke volje za procesuiranje počinilaca ratnih zločina, slabe državne institucije, oživljavanje nacionalističkih politika i sprečavanje pristupa od strane država vitalnim dokumentima koji bi mogli otkriti istinu.

“Imamo alarmantnu situaciju, jer je napušteno pravo na znanje o tome šta se desilo u prošlosti”, izjavila je na konferenciji za novinare u Beogradu Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.

“Mi smatramo prioritetom da upozorimo lidere Zapadnog Balkana i Hrvatsku, kao članicu EU, da se preuzete obaveze ne mogu ignorisati”, rekla je Kandić.

Kritike da mora osnažiti podršku tranzicionoj pravdi, sada u vreme kada se zatvara Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), formiran da procesuira odgovorne za ratne zločine počinjene 1990-ih, upućene su i EU.

“Kada je Tribunal tražio da zemlje lociraju i pošalju ljude optužene za ratne zločine i genocid u Hagu (da im se sudi), bilo je nekog okvira podrške. Koristili su politiku ucene, a podrška EU tranzicionoj pravdi je bila veoma jaka i efikasna”, naglasila je Kandić.

Koalicija REKOM je upozorila da se današnje vlade u regionu nisu obavezale na međusobnu saradnju u interesu pravde i utvrđivanja istine o prošlosti.

Zdravko Grebo, profesor prava na Univerzitetu u Sarajevo, izjavio je da je sastanak premijera Zapadnog Balkana u Sarajevu, koji se treba održati 16. marta, šansa da se ovo pitanje nađe u agendi političara.

“Ovaj sastanak nas je naterao da javno progovorimo o problemu regionalne saradnje i da ne dozvolimo da sav posao koji smo uradili bude uzaludan”, rekao je Grebo na konferenciji za novinare.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je svoje prisustvo na Samitu u Sarajevu, čiji je domaćin Denis Zvizdić, predsedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(Objavljeno na BalkanInsight, 10. 03. 2017. )

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.