REKOM mreža pomirenja

Armin Baždar tokom davanja iskaza (ICTY TV, 05.09.2011.)
Armin-Bazdar_ICTY_20110905

27.07.2018.

Armin Baždar

Armin Baždar, Dragan Paunović Špira, Fergal Gaynor, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Karadžić (IT-95-5/18), KOMRA, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, O-Gon Kwon, Radovan Karadžić, Rajko Kušić, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Republike Srpske

Armin Baždar imao je petnaest godina kada je u avgustu 1992. godine sa još nekoliko maloletnih dečaka priključen grupi vojno-sposobnih Muslimana iz logora „Rasadnik“ koja je određena za streljanje.

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

 

Predmet: Karadžić (IT-95-5/18)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Fergal Gaynor

Sudija: O-Gon Kwon, predsedavajući

Datum svedočenja: 05. i 06.09.2011. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Svedok Armin Baždar je preživeo streljanje grupe dečaka, koji su ubijeni rafalnom paljbom. Na suđenju Radovanu Karadžiću je izneo podatak da je, slušajući radio komunikaciju, saznao da je jedan od ljudi koji su izvršili streljanje – Dragoljub Paunović zvani Špiro.

Transkript svedočenja (engleski jezik): Prvi deo i Drugi deo

Obrada: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.