REKOM mreža pomirenja

Ahmo Hasić tokom svedočenja u Hagu (ICTY TV - 07.09.2006.)
Ahmo-Hasic_ICTY_20060907

02.07.2018.

Ahmo Hasić

Ahmo Hasić, Armija BiH, Branjevo 1995, Carmel Agius, Drago Nikolić, Genocid u Srebrenici, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, KOMRA, Ljubiša Beara, MKSJ, MKTJ, Popović i drugi (IT-05-88), Radivoje Miletić, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Srebrenica 1995, Victims’ Voice, Vinko Pandurević, Voice of Victims, VRS, Vujadin Popović

Svedok Ahmo Hasić je 16.07.1995. preživeo streljanje više od hiljadu  Bosanskih Muslimana na farmi Branjevo. Na suđenju u Hagu opisao je kako je pobegao s mesta streljanja.

Vujadin Popović i Ljubiša Beara su osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, Drago Nikolić na 35 godina, Radivoje Miletić na 18 godina, a Vinko Pandurević na 13 godina zatvora.

Predmet: Popović i drugi (IT-05-88) „Srebrenica“

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Lada Šoljan, u ime kancelarije tužioca

Sudija: Carmel Agius, predsedavajući

Datum svedočenja: 06. i 07.09.2006. godine

 

Izvod iz video snimka svedočenja

Dvojica sinova Ahme Hasića su s nekoliko hiljada muškaraca pokušali da se iz Srebrenice kroz šume probiju do Tuzle. Nisu uspeli da se spasu, a Hasić je pronašao i sahranio ostatke jednog sina, dok za sudbinu drugog do vremena svedočenja nije ništa saznao.

Ahmo Hasić je „u koloni od sedam autobusa“ prebačen u Osnovnu školu ‘Vuk Karadžić’ u Bratuncu. Dok je ležao među mrtvima, na farmu u Branjevu je dovedeno „još sedam kolona zatočenika“ koji su takođe streljani. Kada se uveče uverio da vojnika više nema, Hasić je uspeo da skine kanap kojim su mu bile vezane ruke i pobegne u šumu. Lutao je desetak dana, a potom ponovo pao u ruke VRS. S još tridesetak zarobljenih Muslimana, 26.07.1995. godine je prebačen u logor Batkovići. Razmenjen je 24.12.1995. godine.

Ahmo Hasić je u Srebrenici izgubio i dvojicu braće. Njihovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici u Pilici. Sahranjeni su na mezarju u Potočarima.

Transkript svedočenja: Prvi deo i Drugi deo

Obrada: Koalicija za REKOM, jun 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.