REKOM mreža pomirenja

Agim Zeqiri svedoči o progonu u Albaniju (ICTY TV, 20.02.2002.)
Agim-Zeqiri_1_Milosevic_ICTY_20020220

07.07.2017.

Agim Zećiri / Agim Zeqiri

Agim Zećiri, Agim Zeqiri, Glas žrtava, Haški Tribunal, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policija Srbije, Ratni zločini, RECOM, REKOM, REKOM Mreža pomirenja, Richard May, Slobodan Milošević, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zëri i viktimave

Agim Zeqiri / Agim Zećiri je svedočio o tome kako su srpske vojne snage 25.03.1999. godine zarobile kosovske Albance iz selâ oko Đakovice/Gjakovë i povele ih ka Albaniji.

Slučaj Tužilac protiv Slobodana Miloševića je prekinut po smrti optuženog 11.03.2006. godine, bez mogućnosti donošenja presude kojom bi se utvrdila krivična odgovornost.

 

Predmet: Milošević (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Christina Romano

Sudija: Richard May, predsedavajući

Datum svedočenja: 20.02.2002. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Sve­dok Agim Zećiri / Agim Zeqiri, kosovski Albanac iz sela Celine/Celinë, rođen 1952. godine. U periodu 25-28.03.1999. godine, srpske snage ubile su najmanje 75 albanskih civila u u selu Celine/Celinë, od kojih su 16 bili čla­no­vi poro­di­ce Agima Zećirija / Agim Zeqiri. Naj­sta­ri­ji je imao 62 godi­ne, a naj­mla­đi godi­nu i po.

Od počet­ka mar­ta 1998. godine srp­ska voj­ska bila je pri­sut­na u selu Celine/Celinë, sta­ci­o­ni­ra­na na glav­nom asfalt­nom putu, i to u sme­ru pre­ma Đako­vi­ci/Gjakovë. U selo su ulazili, tražeći oružje i novac.

Kada je 24.03.1999. godine počelo bom­bar­do­va­nje NATO, svedok je bio kod kuće sa članovima poro­di­ce, njih ukupno 26. U posle­po­dnev­nim časovima 25.03.1999. godine, vojska i policija su pot­pu­no­ opko­li­le selo, počele da pucaju i da pale kuće. Stanovnici sela su pobegli.

Svedok je s porodicom pro­na­šao uto­či­šte na pla­ni­ni Pisjak. Tu se skupilo više od 5.000 lju­di iz pet ili šest sela. Sledećeg dana opkolile su ih srpske vojne i policijske snage.

Vojnici su odvojili žene i decu od muškaraca. Svedoka je jedan od njih šutirao po glavi. Jednog muškarca su ubili, a ostalima su vezali ruke.

Vojnici su grupu od oko 4.000 poveli ka Albaniji. Zaustavili su se u selu Mala Kruša/Krushë e Vogel. Svedok je opisao nekoliko incidenata okrutnog ponašanja vojnika prema civilima. Civili su potom kamionima prebačeni do granice s Albanijom i peške su stigli u Kukes/Kukës.

Agimu Zećiriju su ubili 16 od 18 članova porodice, među kojima je najmlađa žrtva imala godinu i po dana.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, mart 2017. godine

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.