РЕКОМ мрежа за помирување

Зошто РЕКОМ

Прва медиумска кампања со која Иницијативата РЕКОМ беше претставена пред пошироката јавност во регионот. Промотивните активности започнаа на 1 јуни...

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.