РЕКОМ мрежа за помирување

Зошто РЕКОМ

Прва медиумска кампања со која Иницијативата РЕКОМ беше претставена пред пошироката јавност во регионот. Промотивните активности започнаа на 1 јуни...

Прочитај повеќе