Вести

Го поддржувам РЕКОМ

flajer MAK dvolist_Page_1

flajer MAK dvolist_Page_2

 

РЕКОМ е кратенка за називот на Регионалната комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и другите тешки кршења на човековите права извршени на територијата на бивша СФРЈ од 1 јануари 1991 до 31 декември 2001 година, за чиешто основање за залага мрежа на организации на цивилното општество од постјугословенските земји (Коалицијата за РЕКОМ), која брои 2.050 членови. Коалицијата за РЕКОМ ја сочинуваат организации и активисти за човекови права, здруженија на семејствата на исчезнатите/бегалците/ветераните и здруженија на бивши логораши, членови на семејствата на жртвите на воените злосторства, уметници, писатели, новинари, правници, истражувачи и други поединци кои непосредно учествуваат во промовирањето на идејата за основање на Регионалната комисија.

Лифлет MAK