РЕКОМ мрежа за помирување

Канцеларијата на Високиот комесар за човекови права на ОН и Програмата за развој (УНДП) ја поддржаа Иницијативата за основање на РЕКОМ

Извештај од состаноците на делегацијата на Коалицијата за РЕКОМ со претставниците на Главниот секретар на ОН за човекови права и на Регионалното биро на УНДП за Евопа и на Заедницата на независни држави, одржани во Њујорк на 15. и 16. ноември.

Прочитај повеќе

Поддршка за Иницијативата за РЕКОМ во Словенија

Претседателот на Република Словенија, Данило Турк и претседателот на , Павел Гантар ја поддржаа Иницијативата за РЕКОМ. Од кабинетот на претседателот соопштија дека претседателот „посебно го поздравува фактот што Иницијативата доаѓа од граѓанското општество и смета дека Комисијата како организација на граѓанското општество може да придонесе кон утврдување на фактите и процесот на помирување“.

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.