РЕКОМ мрежа за помирување

Поддршка за Иницијативата за РЕКОМ во Словенија

Претседателот на Република Словенија, Данило Турк и претседателот на , Павел Гантар ја поддржаа Иницијативата за РЕКОМ. Од кабинетот на претседателот соопштија дека претседателот „посебно го поздравува фактот што Иницијативата доаѓа од граѓанското општество и смета дека Комисијата како организација на граѓанското општество може да придонесе кон утврдување на фактите и процесот на помирување“.

Прочитај повеќе