Вести

Консултативен процес: мај 2006 – февруари 2011

 

Konsultativni proces-korica-SRB

 

Ова публикација ги содржи предлозите, мислењата и препораките на учесниците/ учесничките на Консултативниот процес за утврдување на фактите за воените злосторства и за другите тешки кршења на човековите права сторени на подрачјето на некогашна СФРЈ, организиран од Коалицијата за РЕКОМ, како и извештаите за тој процес и Предлог статутот на РЕКОМ.

Публикацијата го опфаќа периодот од мај 2006 до февруари 2011 година.

На македонски и на словенечки јазик, публикацијата ги содржи само извештаите/анализите за Консултативниот процес и за Предлог статутот на РЕКОМ.

 

Консултативен процес-Извештај-мај 2006 – февруари 2011