REKOM omrežje sprave

08.07.2007.

Mladi-Beograd, Srbija-08.07.2007.

2007

Nacionalne konzultacije mladih o mehanizmih za ugotavljanje in izrekanje resnice

Konzultacije je organiziral Fond za humanitarno pravičnost. Sodelovalo je 25 aktivistov organizacij mladih iz cele Srbije. Uvodničarja sta bila Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija) in Andrej Nosov (Iniciativa mladih za človekove pravice, Srbija), srečanje je moderirala Marijana Toma  (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija). Diskusija je potekala na teme: Vloga mladih v procesu soočanja s preteklostjo v bivši JugoslavijiPomen ugotavljanja dejstev o zločinih iz preteklosti za post-konfliktne  generacije  in Vloga mladih pri borbi proti zanikanju ni relativizaciji zločinov, pri ugotavljanju in izrekanju resnice.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.