REKOM omrežje sprave

16.04.2009.

Mladi-Beograd, Srbija-16.04.2009.

2009

Nacionalne konzultacije z mladimi o Iniciativi REKOM

Konzultacije je organizirala nevladna organizacija Fraktal. Udeleženci (31) – študenti in srednješolci – aktivisti Fraktala, Državljanskih iniciativ in Iniciative mladih za človekove pravice so razpravljali v štirih delovnih skupinah, ki so oblikovale skupne predloge, sklepe in priporočila. Uvodničarji so bili Shukrije Gashi (Partners Kosova-Center for Conflict Managment, Kosovo), Andrej Nosov (Iniciativa mladih za človekove pravice, Srbija) in Filip Pavlović (Fraktal, Srbija).

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.