REKOM omrežje sprave

06.03.2010.

Lokalna skupnost – Zenica, BiH – 06. 03. 2010

2010

Konzultacije z lokalno skupnostjo Zeniško-dobojskega kantona o ustanovitvi REKOM-a 

Konzultacije sta organizirala Združenje BH novinarji in Zveza združenj taboriščnikov ZE-DO kantona. Na srečanju je bilo 41 udeležencev in sicer predstavniki združenj žrtev, taboriščnikov, nevladnih organizacij, novinarjev, kot tudi predstavniki mestnih ustanov (Center za socialno delo in Center za duševno zdravje). Uvodničar je bil Amir Kulagić, član Koordinacijskega sveta Koalicije za REKOM (Srebrenica, BiH), dosedanji potek konzultativnega procesa pa je predstavila Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija). Srečanje je moderirala Borka Rudić, generalna tajnica BH novinarjev (BiH).

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Transkript

Prijedlozi, mišljenja i preporuke

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.