REKOM omrežje sprave

11.06.2009.

NVO-Leskovac, Srbija-11.06.2009.

2009

Lokalne konzultacije s civilno družbo o Iniciativi REKOM

Konzultacije je organizirala nevladna organizacija Ženske za mir iz Leskovca. Bilo je 30 udeležencev: 21 aktivistov nevladnih organizacij, dva člana Demokratske stranke, en član Srbskega gibanja obnove, predstavnica veteranov, ena predstavnica občinske oblasti in dve novinarki, aktivistki nevladnih organizacij. Uvodničarke so bile Maja Pešić (Ženske v črnem, Srbija), Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija) in Staša Zajović (Ženske v črnem, Srbija). Debato je moderirala Jelena Cakić, aktivistka Žensk za mir iz Vlasotinca. Konzultacije je spremljal Bogdan Ivanišević, svetovalec Mednarodnega centra za tranzicijsko pravičnost. Vsi udeleženci so podprli Iniciativo za ustanovitev REKOM-a. O konzultacijah so poročali TV Leskovac, TV Studio MT, TV K1, JUGpress.com.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript