REKOM omrežje sprave

24.10.2008.

Družine pogrešanih in branitelji – Vukovar, Hrvaška – 24. 10. 2008

2008

Nacionalne konzultacije z združenji družin pogrešanih in braniteljev o Iniciativi REKOM

Konzultacije so organizirali Documenta, Zveza združenj družin interniranih in pogrešanih hrvaških braniteljev in Združenje Vukovarske matere. Udeleženci [30] so bili žrtve, predstavniki združenj žrtev in veteranov ter aktivisti nevladnih organizacij za človekove pravice. Iniciativo za ustanovitev REKOM-a so predstavili Vesna Teršelič (Documenta, Hrvaška), Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija), Katarina Kruhonja (Center za mir, nenasilje i človekove pravice iz Osijeka, Hrvaška) in Mirko Kovačić (Združenje Vukovarske matere, Hrvaška). O srečanju so poročali Hrvatski radio Vukovar, B92 in Vukovarske novine.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Predlozi, misljenja, sugestije

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.