REKOM omrežje sprave

19.01.2011.

Koalicija za REKOM: januar – december 2010.

Video pregled stališč, predlogov in mnenj s 36 konzultacij v krajih bivše Jugoslavije v času med januarjem in decembrom leta 2010, v katerih je sodelovalo preko 500 udeležencev/udeleženk.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.