РЕКОМ мрежа за помирување

19.01.2011.

Коалиција за РЕКОМ: јануари – декември 2010.

Видео преглед на ставовите, предлозите и мислењата изнесени на 36 консултации ширум бивша Југославија, во периодот јануари-декември 2010 година, во кои учествуваа повеќе од 500 учесници/учеснички.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.