Вести

Vesna Levar

Сопругот на Весна Левар, Милан Левар бил заштитен сведок во Хрватска, по налог на Хашкиот трибунал. Сакал да сведочи за злосторствата кои биле извршени во Госпиќ за време на војната. Меѓутоа, убиен е на 28.08.2000 година, со подметната бомба во сопствениот дом. По некое чудо, неговиот десетгодишен син Леон преживеал. „Јас се обидував преку сите институции, се обидував како што знам и како што можам да побарам некаква правда, да побарам нешто, не знам како да го наречам тоа, да знам зошто е убиен, кој го уби. Oтприлика знам зошто,  но не знам кој“, рече Весна Левар на Седмиот регионален форум за транзициска правда одржан на 16 октомври 2010 година во Загреб, Хрватска.

Транскриптот и видео снимката се достапни само на локалниот јазик.

Svedočenje Vesna Levar